Groene stroom

Groene stroom is stroom dat op een duurzame manier wordt opgewekt. Maar hoe wordt dit opgewekt? En kan deze stroom fossiele brandstoffen vervangen? Je leest het op deze pagina.

Groene stroom: wat is het?

Groene stroom is elke vorm van stroom die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals zonlicht, wind of water. Het komt vaak van hernieuwbare energiebronnen, hoewel er enkele verschillen zijn tussen hernieuwbare en groene stroom, die we hieronder zullen onderzoeken.

Het voordeel van deze energiebronnen is dat ze het milieu niet schaden door factoren zoals het vrijgeven van broeikasgassen in de atmosfeer.

Hoe wordt groene stroom opgewekt?

Groene stroom is vaak afkomstig van hernieuwbare energietechnologieën zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht. Elk van deze technologieën werkt op verschillende manieren, of dat nu is door energie op te wekken van de zon met behulp van zonnepanelen of door windkracht om te zetten in stroom met behulp van windturbines.

Wanneer is stroom echt ‘groen’?

Om als groene energie te worden aangemerkt, mag een hulpbron geen vervuiling veroorzaken, zoals bij fossiele brandstoffen wel het geval is. Energieopwekking waarbij organisch materiaal uit duurzame bossen wordt verbrand, kan bijvoorbeeld hernieuwbaar zijn, maar is niet per se groen vanwege de CO2 die door het verbrandingsproces zelf wordt geproduceerd.

Groene energiebronnen worden meestal op natuurlijke wijze aangevuld, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool, die miljoenen jaren nodig hebben om zich te ontwikkelen. Groene bronnen vermijden vaak ook mijnbouw- of booractiviteiten die schadelijk kunnen zijn voor ecosystemen.

Groene stroom

Kan groene stroom fossiele brandstoffen vervangen?

Groene energie heeft het vermogen om in de toekomst fossiele brandstoffen te vervangen, maar om dit te bereiken kan een gevarieerde productie met verschillende middelen nodig zijn. Geothermie is bijvoorbeeld vooral effectief op plaatsen waar deze hulpbron gemakkelijk aan te boren is, terwijl windenergie of zonne-energie wellicht beter geschikt zijn voor andere geografische locaties.

Door meerdere groene energiebronnen samen te brengen om aan onze behoeften te voldoen, en met de vooruitgang die wordt geboekt met betrekking tot de productie en ontwikkeling van deze bronnen, is er echter alle reden om aan te nemen dat fossiele brandstoffen kunnen worden uitgefaseerd.

We zijn nog enkele jaren verwijderd van dit gebeuren, maar feit blijft dat dit nodig is om klimaatverandering te verminderen, het milieu te verbeteren en naar een duurzamere toekomst te gaan.