Execution only

De heffingen evenals belastingen die je moet betalen als eigenaar van een woning zijn in de praktijk sterk afhankelijk van de zogenaamde WOZ waarde die voor jouw eigendom is bepaald. Elk jaar opnieuw wordt er een nieuwe berekening uitgevoerd voor wat deze waarde betreft. Vervolgens zal er op basis van de nieuw uitgevoerde berekening een WOZ-beschikking worden verzonden. Eenmaal je deze hebt ontvangen zal je meteen kunnen vaststellen of deze bijvoorbeeld hoger of lager is gelegen dan in het voorgaande jaar het geval was. Is er sprake van een bepaalde waarde die volgens jou niet strookt met de werkelijkheid? In dat geval kan een WOZ waarde bezwaar aantekenen de moeite waard zijn. Hoe je daarvoor nu precies te werk gaat laten we je hieronder ontdekken.

Wat is de WOZ waarde precies?

Voor mensen die nog maar net eigenaar zijn geworden van een woning geldt dat de kans bestaat dat ze zich nog niet helemaal bewust zijn van wat de WOZ waarde nu precies is. Voor deze waarde geldt dat ze elk jaar opnieuw door de stad of gemeente waarin je woont wordt bepaald. Daarvoor wordt er gekeken naar drie verschillende elementen die eigenlijk niet zullen veranderen aan je woning. Het gaat hierbij niet alleen om de ligging, maar ook om de inhouds- en oppervlaktegegevens. Mocht er enkel en alleen rekening worden gehouden met deze factoren zou je in principe niet elk jaar opnieuw een WOZ waarde berekening moeten laten uitvoeren. Er is echter meer. WOZ waarde bezwaar wordt immers steeds vaker aangetekend omdat ook de waarde van de woning een rol speelt. 

Elk jaar opnieuw wordt er bij het versturen van de WOZ beschikkingen door het stads- of gemeentebestuur rekening gehouden met de actuele verkoopprijzen van gelijkaardige woningen als de jouwe in dezelfde buurt. Zijn deze prijzen gestegen? Dan leidt dat in de praktijk uiteraard ook tot hoger gelegen WOZ waardes voor soortgelijke panden. Helaas betekent dit meteen ook wel dat je geconfronteerd kan worden met aanzienlijk hogere heffingen en belastingen.

WOZ waarde bezwaar aantekenen is niet altijd interessant 

In het merendeel van de gevallen is het aantekenen van WOZ waarde bezwaar zeer interessant. Dit althans wanneer je het vermoeden hebt dat er geen correcte berekening is uitgevoerd  door de stad of gemeente. Dit gezegd hebbende is het evenwel zo dat je in bepaalde gevallen ook beter de bepaalde WOZ waarde ongemoeid laat. Dit bijvoorbeeld wanneer je van plan bent om binnenkort de woning te verkopen. In dat geval zou je namelijk zomaar sterk gebaat kunnen zijn met een hoger gelegen WOZ waarde. Dit heeft dan namelijk als gevolg dat je ook meer geld kan vragen voor het pand waar je eigenaar van bent.

Wat wanneer je toch bezwaar wenst aan te tekenen?

Is het aantekenen van WOZ waarde bezwaar voor jouw situatie wel degelijk interessant? Dan zijn er een aantal zaken waar je bij stil zal willen blijven staan. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat je rekening moet houden met een bezwaarperiode die beperkt is tot slechts zes weken volgend op de datum van de WOZ beschikking. Slaag je er niet in om binnen deze termijn bezwaar aan te tekenen? Dan zal je helaas tot de conclusie komen dat de gemeente deze zal weigeren. Verder is het belangrijk om goed de instructies te volgen die je aantreft bij de WOZ beschikking die je ontvangt.