Er wordt tegenwoordig misschien wel meer dan ooit in het verleden het geval was zeer veel aandacht besteed aan het zogenaamde mitigeren. Meer concreet staat mitigatie voor het verminderen of verzachten. In het merendeel van de gevallen wordt dit woord gebruikt in de context van de klimaatverandering die zich op onze planeet laat gelden. Dit gezegd hebbende geldt voor een behoorlijk aantal mensen dat het voor hen toch niet helemaal duidelijk is wat hier nu precies mee wordt bedoeld. Ben jij ook één van deze mensen? Dan kan verder blijven lezen de boodschap zijn.

Wat begrijpen we precies onder mitigeren?

Er kan in de praktijk vastgesteld worden dat mitigeren gelijk staat aan het (proberen) tegengaan van klimaatverandering. Alle maatregelen die kunnen zorgen voor CO2-reductie vallen onder deze noemer. Het gaat hierbij overigens eveneens om de maatregelen die betrekking hebben tot het reduceren van de uitstoot van andere broeikasgassen. Het is mogelijk om een directe vermindering van CO2-uitstoot te bereiken door aan energiebesparing te doen.

Bovendien spreekt het voor zich dat ook de grootschalige toepassing van duurzame energie hier een niet onbelangrijke bijdrage aan kan leveren. Verder kan er tegenwoordig vastgesteld worden dat er bij mitigeren eveneens vaak wordt gekeken naar het ondergronds opslaan van CO2. Dit lijkt met het oog op de toekomst vrij belangrijk te zullen worden.

Mitigeren en klimaat adaptie zijn niet hetzelfde, integendeel

Vaak wordt er in de praktijk door veel mensen gedacht dat het zogenaamde mitigeren eigenlijk hetzelfde is als ons aanpassen aan de klimaatsverandering. Dat is niet zo. Sterker nog, we zouden eigenlijk kunnen stellen dat mitigeren net het tegenovergestelde is. Bij klimaat adaptie is het dan ook in de praktijk zo dat het vooral staat voor de manier waarop we ons gaan aanpassen aan het veranderende klimaat en de gevolgen die daarmee gepaard gaan. Denk hierbij onder meer aan:

●  De versterking van de dijken;

●  Het aanbrengen van extra groen in stedelijke omgevingen;

Ondertussen is het duidelijk dat het mitigeren en ons aanpassen aan de klimaatverandering hand in hand gaan. We moeten ze dus met andere woorden beiden gaan toepassen. Bovenstaande gezegd hebbende hoeft het wellicht niet benadrukt te worden dat het vandaag de dag nog altijd van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk impact van de klimaatsverandering kan worden voorkomen. Daarom moeten we het probleem bij de kern proberen aan te pakken.

Zeer belangrijk om ook zelf je steentje bij te dragen

Voor het overgrote merendeel van de overheden geldt dat ze in de praktijk door de jaren heen heel wat nieuwe plannen uit de doeken hebben gedaan die kunnen helpen om de impact van de klimaatverandering tegen te kunnen gaan. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat de overheden hierbij ook onze hulp nodig hebben. Door te mitigeren onder de vorm van bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen kan je eigenlijk zelfs twee vliegen in één klap slaan. Niet alleen wordt er op deze manier voor gezorgd dat er minder (grijze) energie moet worden opgewekt, bovendien is de energie die wordt geproduceerd ook helemaal groen. Denk dus zeker niet dat mitigeren vooral iets is wat door de overheden dient te gebeuren, want dat is zeker en vast niet juist.