beheersplan legionella

Elk bedrijf en elke particulier heeft er eigenlijk in meer of mindere mate wel dagelijks mee te maken: de waterleiding. De een gebruikt het thuis voor allerlei zaken, zoals douchen, de wc doorspoelen tot aan de vaatwasser en de wasmachine. De ander, meer vanuit het oogpunt van bedrijven, gebruikt een waterleiding wellicht voor het productieproces. In alle gevallen is het belangrijk dat de waterleiding gezond blijft functioneren. Wat houdt dat in? Natuurlijk dat de leiding niet gaat lekken, maar met name dat de kwaliteit van het geleverde water gewaarborgd blijft. En hoe je dat?

beheersplan legionella

Zorg voor een gezonde waterhuishouding

Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat de waterhuishouding gezond blijft. Zo is het essentieel om een keerklep op je waterleiding te hebben. Deze keerklep zorgt ervoot dat het afvalwater, wat bijvoorbeeld uit je koffiezetapparaat of vaatwasser komt, niet terugloopt in de actieve waterleiding. Hiermee voorkom je op een betrouwbare manier dat de legionella bacterie zich niet zo snel kan vestigen, laat staan vermeerderen.

Een beheersplan legionella

Voor bedrijven maar ook voot particulieren kan ook door experts een beheersplan legionella worden opgesteld. Dit plan dient ervoor om te voorkomen dat er ooit een onbewaakt moment zal zijn waar de bacterie zich kan openbaren. In het plan zijn ondere andere opgenomen: een inventarisatie en een actief behandelplan van alle onderdelen. Met inventarisatie gaat men kijken waar alle tappunten zin gelokaliseerd, gewoon om een goed beeld te vormen over waar ze mee te maken hebben. Vervolgens worden deze tappunten allemaal, periodiek, onderworpen aan de stappen van het beheersplan. Zo worden bijvoorbeeld alle leidingen geconroleerd op lekken of kalk. Maar ook de keerklepcontrole wortd bij alle leidingen uitgevoerd. Dit is een belangrijk onderdeel, want de keerklep zorgt eigenhandig voor de blokkade van de bacteriën die in het afvalwater kunnen terugstromen in de actieve waterleiding. Ook worden, indien nodig, de keerkleppen of tappunten vervangen. Dit kan nodig zijn door slijtage bijvoorbeeld of door wellicht foutief geïnstalleerde tappunten. Door gebruik te maken van een beheersplan is het voorkomen van legionella in je leidingen een stuk overzichtelijker. Zodoende kun je ook geen stappen overslaan, waardoor zich ongezien bacteriën kunnen ontwikkelen.